Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 62 văn bản: An ninh quốc gia
41

Hướng dẫn 90/HD-HĐGDQPAN của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Ban hành: 31/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2016
42

Công văn 2072/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Kế hoạch thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014

Ban hành: 31/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2015
43

Thông báo 22/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ và nhân dân An-giê-ri

Ban hành: 31/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2014
44

Công văn 2585/BNG-UBBG của Bộ Ngoại giao về việc phổ biến đường dây nóng để tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Ban hành: 11/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2013
45

Thông báo 363/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường về tình hình các tàu biển treo cờ quốc tịch Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài

Ban hành: 03/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2011
46

Công văn 587/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp Tổng công ty 15 trực thuộc Bộ Quốc phòng

Ban hành: 27/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2011
47

Công văn 5996/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, nắm nguồn đào tạo sĩ quan dự bị năm 2011

Ban hành: 01/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2010
48

Công văn 4943/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2010 - 2011

Ban hành: 18/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2010
49

Công văn 4868/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng

Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2009
50

Công văn 3306/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng

Ban hành: 20/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2009
51

Công văn 1532/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thủ tục Hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu phục vụ An ninh Quốc phòng

Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2009
52

Công văn 4334/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên

Ban hành: 02/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2008
53

Công văn 2856/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2008

Ban hành: 07/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
54

Công điện 612/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tình hình lúa gạo

Ban hành: 27/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2008
55

Công văn 1342/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại mục V của Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
56

Thông báo 45/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh Trung ương

Ban hành: 26/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2008
57

Thông báo 259/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với báo Quân đội nhân dân

Ban hành: 14/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2007
58

Công văn 6289/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng để di chuyển các đơn vị hiện đang đóng quân tại phía Tây đường Nguyễn Tri Phương, bàn giao đất cho Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2007
59

Công văn 985/TTg-ĐP của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị

Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2007
60

Công văn 125/CS của Cục Chính sách Bộ Quốc phòng về việc xác định cấp có thẩm quyền ký giấy chứng nhận bị thương và giấy báo tử

Ban hành: 16/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
Vui lòng đợi