Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 62 văn bản: An ninh quốc gia
21

Công văn 3527/UBND-PCNC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 và những năm tiếp theo

Ban hành: 11/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2013
22

Công văn 563/HD-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và kết quả phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, công tác tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào năm 2012

Ban hành: 26/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2012
23

Kế hoạch 129/KH-HDGDQPANTW của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh trung ương về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh giao đoạn 2012 - 2016

Ban hành: 01/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2011
24

Công văn 7249/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt nội dung Báo cáo cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết 1624/2005 của Hội đồng Bảo an về chống kích động khủng bố

Ban hành: 17/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2011
25

Thông báo 236/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh trung ương tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001 - 2010)

Ban hành: 30/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2011
26

Công văn 6507/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Rumani về hợp tác quốc phòng

Ban hành: 19/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2011
27

Công văn 4509/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2011-2012

Ban hành: 11/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2011
28

Công văn 2730/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ Quốc phòng

Ban hành: 08/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2011
29

Công văn 4602/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ

Ban hành: 12/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2010
30

Công văn 2296/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về báo cáo kết quả Hội thảo về khung pháp lý chống khủng bố tại Việt Nam

Ban hành: 07/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2010
31

Công văn 521/BHXH-BCHQS của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng năm 2011

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2011
32

Công văn 144/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
33

Công văn 4995/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xuất bán vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng

Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2009
34

Thông báo 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương

Ban hành: 18/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2009
35

Công văn 1869/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế sử dụng đất quốc phòng

Ban hành: 04/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2008
36

Thông báo 172/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục - đào tạo trong quân đội

Ban hành: 23/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
37

Công văn 3479/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc trình Chính phủ Nghị định về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, chính sách quản lý diện tích đất trồng lúa

Ban hành: 26/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2008
38

Công văn 2463/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc các trạm xăng dầu Quân đội được kết hợp cung cấp xăng dầu cho quốc phòng với kinh doanh phục dân sinh

Ban hành: 18/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
39

Công văn 804/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng quân dụng

Ban hành: 20/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2004
40

Công văn 9273/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc tạm thời chưa thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động rà phá bom mìn

Ban hành: 01/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
Vui lòng đợi