Văn bản Luật An ninh quốc gia

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 900 văn bản: An ninh quốc gia
21

Quyết định 3506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Quảng Nam

22

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

23

Nghị quyết 80/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2023

24

Nghị quyết 51/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

25

Nghị định 101/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh

26

Kế hoạch 8205/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

27

Nghị định 100/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ Nghị định 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao

28

Chỉ thị 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2023

29

Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư

30

Kế hoạch 3959/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

31
32

Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

33

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

34
35

Quyết định 1285/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao

36

Quyết định 2552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc kiện toàn thành viên Tổ theo dõi, phát tình huống diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2022

37

Quyết định 2220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 572/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

38

Kế hoạch 2424/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Gia Lai

39
40

Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2022