Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 54 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Xác thực: 12/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
02

Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Xác thực: 15/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
03

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về xác định lại giới tính

Xác thực: 30/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
04

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
05

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn

Xác thực: 18/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
06

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Xác thực: 19/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
07

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Xác thực: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2018
08

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế

Xác thực: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
09

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2017 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV

Xác thực: 26/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
10

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Xác thực: 07/09/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
11

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2016 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về việc ban hành các Danh mục chất ma túy và tiền chất

Xác thực: 27/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
12

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Xác thực: 24/05/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

Xác thực: 22/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Xác thực: 26/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2015 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Xác thực: 15/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 10/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 01/TTHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

Xác thực: 19/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 14/QĐHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội

Xác thực: 05/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi