Văn bản Hợp nhất về Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 64 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Xác thực: 13/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
02

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Xác thực: 06/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
03

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Xác thực: 14/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
04

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm

Xác thực: 14/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
05

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Xác thực: 03/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
06

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin

Xác thực: 03/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
07

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Xác thực: 14/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
08

Văn bản hợp nhất 4/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Xác thực: 07/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
09

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

Xác thực: 18/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
10

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế

Xác thực: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
11

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế về ban hành hợp nhất Thông tư quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Xác thực: 28/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
12

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

Xác thực: 10/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
13

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Xác thực: 10/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
14

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Xác thực: 12/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
15

Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Xác thực: 15/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
16

Văn bản hợp nhất 1866/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Xác thực: 15/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
17

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Xác thực: 26/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
18

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
19

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Xác thực: 04/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
20

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về xác định lại giới tính

Xác thực: 30/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
Vui lòng đợi