Văn bản Hợp nhất về Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 75 văn bản: Y tế-Sức khỏe
21

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế

Xác thực: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
22

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế về ban hành hợp nhất Thông tư quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Xác thực: 28/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
23

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

Xác thực: 10/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
24

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Xác thực: 10/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
25

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Xác thực: 12/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
26

Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Xác thực: 15/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
27

Văn bản hợp nhất 1866/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Xác thực: 15/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
28

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Xác thực: 26/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
29

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
30

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Xác thực: 04/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
31

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về xác định lại giới tính

Xác thực: 30/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
32

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Xác thực: 30/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
33

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế

Xác thực: 30/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
34

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
35

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
36

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

Xác thực: 27/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
37

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Xác thực: 20/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
38

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
39

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Dược

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
40

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn

Xác thực: 18/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
Vui lòng đợi