Văn bản Hợp nhất về Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 75 văn bản: Y tế-Sức khỏe
41

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Xác thực: 19/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
42

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh

Xác thực: 19/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
43

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Xác thực: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2018
44

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế

Xác thực: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
45

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Xác thực: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
46

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Xác thực: 18/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
47

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2017 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV

Xác thực: 26/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
48

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2017 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư 11/2001/TT-BYT ngày 06/06/2001 hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

Xác thực: 26/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
49

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Xác thực: 07/09/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
50

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2016 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về việc ban hành các Danh mục chất ma túy và tiền chất

Xác thực: 27/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
51

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm" và hướng dẫn triển khai, áp dụng

Xác thực: 31/05/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
52

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Xác thực: 24/05/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
53

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

Xác thực: 22/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
54

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Xác thực: 26/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
55

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
56

Văn bản hợp nhất 05/TTHN-BQP năm 2015 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong quân đội

Xác thực: 24/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
57

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2015 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Xác thực: 24/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
58

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2015 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Xác thực: 17/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
59

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Xác thực: 12/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
60

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2015 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Xác thực: 15/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
Vui lòng đợi