Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 382 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 14/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BKHCN Thiết bị X-quang di động dùng trong thiết bị y tế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7905-1:2008 ISO/TS 21872-1:2007 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp phát hiện Vibrio spp. có khả năng gây bệnh đường ruột-Phần 1: Phát hiện vibrio parahaemolyticus và vibrio cholerae

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7008:2008 ISO 11197:2004 Nguồn cung cấp y tế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7394-2:2008 ISO 11607-2:2006 Bao gói trang thiết bị y tế đã tiệt khuẩn-Phần 2: Yêu cầu đánh giá xác nhận đối với quá trình tạo hình, niêm kín và lắp ráp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7394-1:2008 ISO 11607-1:2006 Bao gói trang thiết bị y tế đã tiệt khuẩn-Phần 1: Yêu cầu đối với vật liệu, hệ thống bảo vệ vô khuẩn và hệ thống bao gói

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22004:2008 ISO/TS 22004:2005 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm-Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 22000:2007

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2018
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7929:2008 EN 14083:2003 Thực phẩm-Xác định các nguyên tố vết-Xác định chì, cadimi, crom, molypden bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit (GFAAS) sau khi phân huỷ bằng áp lực

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7852:2008 Thực phẩm-Đếm nấm men và nấm mốc bằng phương pháp màng khô có thể hoàn nước (phương pháp Petrifilm TM))

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7413:2018 ASTM F 1356:2016 Hướng dẫn chiếu xạ thịt gia súc và gia cầm tươi, đông lạnh hoặc chế biến để kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh và các vi sinh vật khá

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12385:2018 Thực phẩm - Xác định hàm lượng cholesterol - Phương pháp sắc ký khí

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12381:2018 EN 16155:2012 Thực phẩm - Xác định hàm lượng sucralose - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6591-5:2008 ISO 8536-5:2004 Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế-Phần 5: Bộ buret truyền dịch dùng một lần, dẫn truyền bằng trọng lực

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7088:2008 CAC/GL 2-2003 Hướng dấn ghi nhãn dinh dưỡng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7303-2-10:2010 IEC 60601-2-10:1987 Thiết bị điện y tế-Phần 2-10: Yêu cầu riêng về an toàn của bộ kích thích thần kinh và cơ bắp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7303-2-34:2010 IEC 60601-2-34:2005 Thiết bị điện y tế-Phần 2-34: Yêu cầu riêng về an toàn và tính năng thiết yếu của thiết bị theo dõi huyết áp xâm nhập

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7108:2014 CODEX STAN 72-198, REV.2007 with amendment 2011 Thức ăn theo công thức dành cho trẻ sơ sinh và thức ăn theo công thức với các mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6238-8:2015 ISO/TR 8124-8:2014 An toàn đồ chơi trẻ em-Phần 8: Hướng dẫn xác định tuổi sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9213:2012 Bệnh viện quận huyện-Tiêu chuẩn thiết kế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
Vui lòng đợi