Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2019/BYT Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2019

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2019

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BKHCN Thiết bị X-quang di động dùng trong thiết bị y tế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12272:2018 Đũa ăn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5107:2018 Nước mắm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2017/BKHCN Máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 05/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN I-1:2017 Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc-Phần 1: Phương pháp kiểm nghiệm thuốc (gồm 201 tiêu chuẩn)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN VI:2017 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc (gồm 64 tiêu chuẩn, chia thành 5 phần)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN I-3:2017 Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc-Phần 3: Thành phần hóa dược (gồm 257 tiêu chuẩn)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN I-4:2017 Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc-Phần 4: Dược liệu và thuốc từ dược liệu (gồm 315 tiêu chuẩn)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN I-2:2017 Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc-Phần 2: Nguyên liệu hóa dược (gồm 362 tiêu chuẩn)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12055:2017 CAC/GL 9-1987, sửa đổi 1991 và soát xét 2015 Nguyên tắc chung đối với việc bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu vào thực phẩm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12052:2017 CAC/RCP 75-2015 Quy phạm thực hành vệ sinh đối với thực phẩm có độ ẩm thấp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN I-5:2017 Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc-Phần 5: Vắc xin và sinh phẩm y tế (gồm 23 tiêu chuẩn)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12054:2017 Quy trình hướng dẫn giám định bằng mắt thường lô hàng thực phẩm đóng hộp về các khuyết tật không được chấp nhận

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7607:2017 ISO 21572:2013 Thực phẩm-Phân tích dấu ấn sinh học phân tử-Phương pháp dựa trên protein

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2018

19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9520:2017 ISO 20649:2015 Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm dinh dưỡng cho người lớn-Xác định crom, selen và molypden-Phương pháp đo phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2018

20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9514:2017 ISO 20634:2015 Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm dinh dưỡng cho người lớn-Xác định vitamin B12 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo (RP-HPLC)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2018