Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 499 văn bản: Y tế-Sức khỏe
41

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 55:2013/BTNMT Thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm

Ban hành: 31/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
42

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2012/BTNMT Lò đốt chất thải rắn y tế

Ban hành: 28/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
43

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15-1:2012/BYT Thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

Ban hành: 29/11/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
44

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11-3:2012/BYT Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

Ban hành: 15/11/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
45

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11-1:2012/BYT Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi

Ban hành: 15/11/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
46

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11-4:2012/BYT Sản phấm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

Ban hành: 15/11/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
47

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11-2:2012/BYT Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi

Ban hành: 15/11/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
48

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2012/BLĐTBXH Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp-Bộ lọc bụi

Ban hành: 16/04/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
49

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT An toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Ban hành: 30/08/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
50

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT Vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Ban hành: 30/08/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
51

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT Vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Ban hành: 30/08/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
52

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2011/BYT Nhà tiêu-Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh

Ban hành: 24/06/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
53

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 9-2:2011/BYT Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

Ban hành: 30/05/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2018
54

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-41:2011/BNNPTNT Yêu cầu xử lý vệ sinh đối với tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật

Ban hành: 06/05/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2018
55

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-6:2011/BYT Kali iodat được sử dụng để bổ sung iod vào thực phẩm

Ban hành: 13/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
56

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-23:2011/BYT Phụ gia thực phẩm-Chất tạo bọt

Ban hành: 13/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
57

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-5:2011/BYT Các chất được sử dụng để bổ sung magnesi vào thực phẩm

Ban hành: 13/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
58

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-22:2011/BYT Phụ gia thực phẩm-Chất nhũ hóa

Ban hành: 13/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
59

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-20:2011/BYT Phụ gia thực phẩm-Chất làm bóng

Ban hành: 13/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
60

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-19:2011/BYT Phụ gia thực phẩm-Enzym

Ban hành: 13/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
Vui lòng đợi