Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 380 văn bản: Y tế-Sức khỏe
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6454:2008 Phụ gia thực phẩm-Tartrazin

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6463:2008 Phụ gia thực phẩm-Kali sacarin

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6462:2008 Phụ gia thực phẩm-Erytrosin

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6460:2008 Phụ gia thực phẩm-Caroten (thực vật)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6458:2008 Phụ gia thực phẩm-Ponceau 4R

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11953-7:2017 ISO 16900-7:2015 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp-Phương pháp thử và thiết bị thử-Phần 7: Phương pháp thử tính năng thực tế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2018
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11953-2:2017 ISO 16900-2:2009 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp-Phương pháp thử và thiết bị thử-Phần 2: Xác định trở lực hô hấp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2018
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11953-3:2017 ISO 16900-3:2012 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp-Phương pháp thử và thiết bị thử-Phần 3: Xác định độ lọt của phin lọc bụi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2018
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11953-9:2017 ISO 16900-9:2015 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp-Phương pháp thử và thiết bị thử-Phần 9: Xác định hàm lượng cacbon dioxit trong khí hít vào

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2018
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8081:2009 ISO 6734:1989 Sữa đặc có đường-Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2018
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8026-5:2009 ISO 13408-5:2006 Quá trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe-Phần 5: Tiệt khuẩn tại chỗ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2018
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7303-2-29:2009 IEC 60601-2-29:2008 Thiết bị điện y tế-Phần 2-29: Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị mô phỏng điều trị bằng tia X

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7303-2-28:2009 IEC 60601-2-28:1993 Thiết bị điện y tế-Phần 2-28: Yêu cầu riêng về an toàn bộ lắp ráp nguồn tia X và bóng phát tia X cho chẩn đoán y tế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7303-2-23:2009 IEC 60601-2-23:1999 Thiết bị điện y tế-Phần 2-23: Yêu cầu riêng về an toàn và tính năng thiết yếu của thiết bị theo dõi áp suất riêng phần qua da

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7303-2-17:2009 IEC 60601-2-17:2005 Thiết bị điện y tế-Phần 2-17: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị tự động điều khiển xạ trị áp sát sau khi nạp nguồn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5509:2009 Không khí vùng làm việc-Silic dioxit trong bụi hô hấp-Giới hạn tiếp xúc tối đa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7900:2008 ISO 8552:2004 Sữa-Ước tính vi sinh vật ưa lạnh-Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 21°C (Phương pháp nhanh)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7901:2008 ISO 8553:2004 Sữa-Định lượng vi sinh vật-Kỹ thuật sử dụng que cấy vòng định lượng ở 30°C

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7907:2008 ISO 15174:2002 Sữa và sản phẩm sữa-Chất kết tụ vi khuẩn-Xác định hoạt độ đông tụ sữa tổng số

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7849:2008 ISO 20128:2006 Sữa và sản phẩm sữa-Định lượng Lactobacillus acidophilus giả định trên môi trường chọn lọc-Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 37°C

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
Vui lòng đợi