Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 483 văn bản: Y tế-Sức khỏe
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8296:2009 ISO 8624:2002 Quang học nhãn khoa-Gọng kính mắt-Hệ thống đo và thuật ngữ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8293:2009 ISO 8429:1986 Quang học và dụng cụ quang học-Nhãn khoa-Thước tròn chia độ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2018
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8022-2:2009 ISO 7396-2:2007 Hệ thống đường ống khí y tế-Phần 2: Hệ thống xử lý thải khí gây mê

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2018
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6685:2009 ISO 14501:2007 Sữa và sữa bột-Xác định hàm lượng aflatoxin M1-Làm sạch bằng sắc ký ái lực miễn dịch và xác định bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7030:2009 CODEX STAN 243-2003 Sữa lên men

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7886:2009 Rượu chưng cất-Xác định hàm lượng furfural

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8233:2009 ISO/ASTM 51650:2005 Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều xenluloza triaxetat

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2018
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6455:2008 Phụ gia thực phẩm-Sunset yellow FCF

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6454:2008 Phụ gia thực phẩm-Tartrazin

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6463:2008 Phụ gia thực phẩm-Kali sacarin

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6462:2008 Phụ gia thực phẩm-Erytrosin

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6460:2008 Phụ gia thực phẩm-Caroten (thực vật)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6458:2008 Phụ gia thực phẩm-Ponceau 4R

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11953-7:2017 ISO 16900-7:2015 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp-Phương pháp thử và thiết bị thử-Phần 7: Phương pháp thử tính năng thực tế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2018
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11953-2:2017 ISO 16900-2:2009 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp-Phương pháp thử và thiết bị thử-Phần 2: Xác định trở lực hô hấp

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2018
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11953-3:2017 ISO 16900-3:2012 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp-Phương pháp thử và thiết bị thử-Phần 3: Xác định độ lọt của phin lọc bụi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2018
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11953-9:2017 ISO 16900-9:2015 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp-Phương pháp thử và thiết bị thử-Phần 9: Xác định hàm lượng cacbon dioxit trong khí hít vào

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2018
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8081:2009 ISO 6734:1989 Sữa đặc có đường-Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2018
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8026-5:2009 ISO 13408-5:2006 Quá trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe-Phần 5: Tiệt khuẩn tại chỗ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2018
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7303-2-29:2009 IEC 60601-2-29:2008 Thiết bị điện y tế-Phần 2-29: Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị mô phỏng điều trị bằng tia X

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
Vui lòng đợi