Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 2.196 văn bản: Y tế-Sức khỏe
2041

Chỉ thị 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2014
2042

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2014
2043

Quyết định 2927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh tiêu chí Môi trường: Tiêu chí 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia, trong Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2014
2044

Quyết định 1144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công nhận 34 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020

Ban hành: 22/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2015
2045

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 19/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2015
2046

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh theo Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Ban hành: 09/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2014
2047

Quyết định 2117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015

Ban hành: 29/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2014
2048

Quyết định 1865/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Ban hành: 16/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2014
2049

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 07/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
2050

Quyết định 707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 18/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2014
2051

Chỉ thị 03/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2014
2052

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Giá dịch vụ kỹ thuật tại Mục C4 của Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC và danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới

Ban hành: 03/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
2053

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2014

Ban hành: 03/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2014
2054

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 03/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
2055

Chỉ thị 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2013
2056

Quyết định 6262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cụm công trình Bệnh viện Mắt Hà Nội và cơ sở 2 của các bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Tim Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 16/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2013
2057

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại trung tâm; mức chi cho tổ công tác, quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định 20/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 07/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
2058

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa

Ban hành: 17/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2015
2059

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 31/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2015
2060

Quyết định 1921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định một số chế độ hỗ trợ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 22/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
Vui lòng đợi