Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 2.279 văn bản: Y tế-Sức khỏe
2021

Quyết định 1762/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc kiện toàn Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 19/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
2022

Quyết định 4502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng, chống, dịch bệnh nguy hiểm Hà Nội

Ban hành: 18/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
2023

Quyết định 2332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 12/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
2024

Quyết định 4129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép thành lập Hội Tim mạch Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2016
2025

Quyết định 4037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện Mắt Hà Đông trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
2026

Quyết định 4040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
2027

Quyết định 4041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
2028

Quyết định 4042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
2029

Quyết định 4035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viên đa khoa huyện Gia Lâm trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
2030

Quyết định 3991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển đặc cách bác sỹ nội trú bệnh viện và thủ khoa xuất sắc vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội năm 2016

Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
2031

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế cấp và thu hồi giấy chứng nhận đủ điền kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” của Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2017
2032

Quyết định 3758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2016
2033

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 13/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
2034

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
2035

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2016
2036

Quyết định 2620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Tầm soát, phát hiện sớm một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2016-2020

Ban hành: 26/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2016
2037

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 20/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2016
2038

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Ban hành: 16/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2019
2039

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2016
2040

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 05/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
Vui lòng đợi