Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 14.108 văn bản: Y tế-Sức khỏe
13481

Chỉ thị 01/2006/CT-BYT của Bộ Y tế về phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất 2006

13482

Quyết định 02/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý và giải quyết tái hoà nhập cộng đồng cấp thành phố

13483

Quyết định 01/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm"

13484

Chỉ thị 01/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách trợ giúp người tàn tật trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay

13485

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BYT-BNN của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm

13486

Quyết định 49/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định nội dung, hình thức thi tuyển viên chức y tế"

13487

Nghị định 163/2005/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn

13488

Chỉ thị 06/2005/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện

13489

Quyết định 46/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc gia hạn hiệu lực của Thông tư số 07/2004/TT-BYT ngày 31/5/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người

13490

Quyết định 43/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm"

13491

Quyết định 4960/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy trình thanh tra về công bằng trong chăm sóc sức khoẻ tại tuyến y tế cơ sở"

13492

Quyết định 44/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế"

13493

Quyết định 42/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm"

13494

Thông tư số 108/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính về dự trữ lưu thông thuốc quốc gia theo Quyết định số 110/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ

13495

Quyết định 41/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống"

13496

Thông tư liên tịch 24/2005/TTLT-BYT-BTS của Bộ Y tế và Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản

13497

Quyết định 3024/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người

13498

Quyết định 313/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS và những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước

13499

Quyết định 39/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

13500

Quyết định 309/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm