Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.828 văn bản: Y tế-Sức khỏe
12541

Thông tư 11/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

12542

Chỉ thị 13/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật bảo vệ, Chăm sóc và Gíáo dục trẻ em (1991-2000)

12543

Quyết định 2027/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

12544

Quyết định 1629/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 10 Tiêu chuẩn ngành trang thiết bị y tế

12545

Thông tư 10/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại Việt Nam

12546

Thông tư 09/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu văcxin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001 - 2005

12547

Quyết định 1589/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố 3 hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam

12548
12549

Quyết định 73/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

12550

Quyết định 14/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học

12551

Thông tư 08/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2001-2005

12552

Quyết định 18/2001/QĐ-QLD của Bộ Y tế về việc ban hành quy định tạm thời việc khảo nghiệm nguyên liệu sản xuất thuốc, dược liệu, tá dược, vỏ nang thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

12553

Thông tư 06/2001/TT-BYT của Bộ Y tề về hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, trong thời kỳ 2001 - 2005.

12554

Quyết định 467/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá

12555

Quyết định 35/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010

12556

Quyết định 831/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về Thanh tra vệ sinh lao động"

12557
12558

Thông tư 03/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế

12559

Quyết định 385/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định nhiệm vụ kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế

12560

Thông tư số 01/2001/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược phẩm.