Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.828 văn bản: Y tế-Sức khỏe
12481

Quyết định 1829/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trong ngành y tế"

12482

Thông tư liên tịch 45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở chữa bệnh do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý

12483

Quyết định 1443/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT, ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế

12484
12485

Quyết định 1442/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý thuốc gây nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT, ngày 9/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế

12486

Quyết định 31/2002/QĐ-QLD của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

12487

Công văn 3905/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu chế phẩm vệ sinh răng, miệng

12488

Công văn 1718/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu hàng thuốc đông dược

12489

Quyết định 1329/2002/QÐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống

12490

Quyết định 1327/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế phòng khám đa khoa khu vực tiêu chuẩn ngành

12491
12492

Quyết định 1052/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Thường quy kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm"

12493

Chỉ thị 13/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội từ 15/4-15/5/2002

12494

Quyết định 1047/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện Việt Nam giai đoạn 2005-2010

12495

Quyết định 986/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thông báo tính hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch

12496

Chỉ thị 08/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai chiến dịch quốc gia tiêm nhắc lại vacxin sởi cho trẻ em từ 9 tháng đến 10 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 03 năm 2002

12497

Quyết định 437/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản

12498

Quyết định 370/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2001 - 2010"

12499

Thông tư liên tịch 05/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTCCBCP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự cơ sở chữa bệnh ở địa phương

12500

Quyết định 339/2002/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục các vắc xin, sinh phẩm y học sản xuất ở nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để cấp sổ đăng ký lưu hành tại Việt Nam năm 2002