Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.846 văn bản: Y tế-Sức khỏe
11821

Quyết định 109/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành 10 tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 31/01/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
11822

Quyết định 106/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế gia công thuốc phòng và chữa bệnh cho người

Ban hành: 30/01/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
11823

Nghị định 23-HĐBT của Hộ đồng Bộ trưởng về việc ban hành 5 Điều lệ: Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học dân tộc, Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, Điều lệ Vệ sinh, Khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng, Thanh tra Nhà nước về y tế.

Ban hành: 24/01/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
11824

Thông tư liên tịch 13-TT/LB-YT-TN của Bộ Y tế và Bộ Thương nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 113-CT ngày 9-5-89 về quản lý thống nhất xuất, nhập khẩu Thuốc-nguyên liệu làm thuốc chữa cho người bệnh và Chỉ thị 131-CT ngày 3-5-90 v/v tiếp tục đổi mới C/S và cơ chế quản lý hoạt động XNK

Ban hành: 17/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
11825

Quyết định 1059-BYT/QĐ của Bộ Y tế về việc thành lập tổ chức giám định pháp y Trung ương

Ban hành: 30/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
11826

Quyết định 392-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chấn chỉnh và tổ chức lại sản xuất và lưu thông thuốc lá điếu

Ban hành: 12/11/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
11827

Quyết định 375-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc cho phép thành lập Hội Y tá - Điều dưỡng Việt Nam

Ban hành: 26/10/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
11828

Quyết định 366-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp cấp bách trong việc thi hành chỉ thị về cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá của nước ngoài

Ban hành: 15/10/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
11829

Quyết định 358-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng chống bệnh Sida Việt Nam

Ban hành: 06/10/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
11830

Quyết định 802-BYT/QĐ của Bộ Y tế về việc tách vụ Kế hoạch - Tài chính thành hai vụ là vụ kế hoạch và vụ tài chính - kế toán

Ban hành: 03/10/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
11831

Quyết định 341-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc cho phép thành lập Hội phẫu thuật nụ cười Việt Nam

Ban hành: 26/09/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
11832

Quyết định 737-BYT/QĐ của Bộ Y tế về việc thành lập Viện Răng hàm mặt trực thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 15/09/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
11833

Thông tư 13-BYT/TT của Bộ Y tế về hướng dẫn thi hành việc thực hiện quy định về quản lý các đoàn của nước ta ra nước ngoài và các đoàn của nước ngoài vào nước ta để làm việc, học tập trong lĩnh vực y tế

Ban hành: 17/08/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
11834

Quyết định 361-BYT/QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành bản quy chế kiểm tra chất lượng thuốc

Ban hành: 30/04/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
11835

Quyết định 325/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc thành lập phòng chỉ đạo công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình

Ban hành: 20/04/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
11836

Thông tư 19-BYT/TT của quy định tạm thời chế độ thu tiền khám chữa bệnh và dịch vụ y tế đối với người nước ngoài

Ban hành: 26/07/1988
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
11837

Thông tư 8-BYT/TT của Bộ Y tế về việc quy định nâng mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu

Ban hành: 05/04/1988
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
11838

Chỉ thị 20-BYT/CT của Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng thuốc chữa bệnh sản xuất và lưu hành ở các đơn vị, địa phương

Ban hành: 18/07/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
11839

Quyết định của Uỷ ban Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em Trung ương về việc ban hành Quy chế Nuôi dạy trẻ trong nhà trẻ

Ban hành: 22/04/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2008
11840

Quyết định 181-CP của Chính -phủ về việc thành lập Viện Dinh dưỡng thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 13/06/1980
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2003
Vui lòng đợi