Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.854 văn bản: Y tế-Sức khỏe
11701

Quyết định 167/BYT-QĐ của Bộ Y tế ban hành bổ sung 5 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các loại bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

Ban hành: 04/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
11702

Quyết định 2585/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ kiểm nghiệm, xác định chất lượng mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người

Ban hành: 28/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
11703

Quyết định 964/QLD-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành quy định tạm thời quản lý chất lượng mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ con người

Ban hành: 27/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
11704

Quyết định 2481/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đăng ký chất lượng thực phẩm

Ban hành: 18/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
11705

Quyết định 924/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành Y tế

Ban hành: 13/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
11706

Quyết định 2088/BYT-QĐ của bộ Y tế ban hành "Quy định về Y đức"

Ban hành: 06/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
11707

Chỉ thị 09/BYT-CT của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý hành nghề y dược cổ truyền dân tộc tư nhân

Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
11708

Thông tư 13/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khoẻ người lao động và bệnh nghề nghiệp

Ban hành: 21/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
11709

Thông tư 12/BYT-TT của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn "thực hành tốt sản xuất thuốc" của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Ban hành: 12/09/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
11710

Quyết định 1523/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc cho phép công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho người Việt Nam

Ban hành: 09/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
11711

Quyết định 1419/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc quy định danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã

Ban hành: 23/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
11712

Quyết định 547/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Quản lý dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 13/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
11713

Thông tư 10/BYT-TT của Bộ Y tế hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí của các bệnh viện

Ban hành: 09/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
11714

Nghị định 46/CP của Chính phủ về quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2005
11715

Công văn 3311/KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính Nghị quyết số 37/CP của CP ngày 20/6/96 về định hướng chiến lược công tác CS&BVSK nhân dân trong thời gian 1996-2000 và chính sách quốc gia về thuốc của VN

Ban hành: 10/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
11716

Thông tư liên tịch 07/TTLB của Bộ Y tế và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hóa

Ban hành: 01/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
11717

Chỉ thị 07/BYT-CT của Bộ Y tế về tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân

Ban hành: 25/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
11718

Thông tư 31-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục giải ngân nguồn vốn đầu tư cho dự án dân số - sức khỏe gia đình và dự án hỗ trợ y tế quốc gia

Ban hành: 21/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
11719

Thông tư liên tịch 12/TTLB/LĐTBXH-TC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ trợ cấp đối với người được đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của CP ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995

Ban hành: 07/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
11720

Quyết định 981/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong ngành y tế

Ban hành: 04/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
Vui lòng đợi