Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.719 văn bản: Y tế-Sức khỏe
11541

Quyết định 867/1998/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm

Ban hành: 04/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2004
11542

Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN của Bộ Tài chính và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc hướng dẫn việc bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng.

Ban hành: 31/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
11543

Thông tư 04/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ và phục vụ ăn uống

Ban hành: 23/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
11544

Thông tư 03/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh chuyên tu Đại học Y-Dược năm học 1998-1999

Ban hành: 04/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
11545

Thông tư liên Bộ 02/1998/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng vốn viện trợ để lập quỹ quay vòng thuốc thiết yếu.

Ban hành: 23/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
11546

Thông tư 01/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ về cụ thể hóa một số điều của Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề dược tư nhân

Ban hành: 21/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2008
11547

Nghị định 01/1998/NĐ-CP của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương

Ban hành: 03/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
11548

Quyết định 2629/1997/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục hàng hoá thực phẩm phải đăng ký chất lượng năm 1998

Ban hành: 13/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
11549

Quyết định 132/1997/QĐ-BT của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thanh tra bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ban hành: 20/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2003
11550

Quyết định 2330/1997/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần và danh mục thuộc hướng tâm thần

Ban hành: 08/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
11551

Chỉ thị 10/BYT-CT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống nhiễm HIV/AIDS

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
11552

Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện

Ban hành: 19/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2009
11553

Thông tư 10/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc thực hiện Dự án Hỗ trợ Y tế Quốc gia tại địa phương

Ban hành: 20/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
11554

Quyết định 1613/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành "Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ" cho người lao động

Ban hành: 15/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2015
11555

Thông tư liên tịch 363/TT-LT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 924/TTg ngày 13/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành y tế

Ban hành: 07/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
11556

Quyết định 1370/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kiểm tra Nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu

Ban hành: 17/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
11557

Thông tư 09/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí

Ban hành: 15/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
11558

Thông tư 08/BYT-TT của Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Hội đồng thuốc và điều trị ở bệnh viện để thực hiện Chỉ thị 03/BYT-CT ngày 25/03/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc tại bệnh viện

Ban hành: 04/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2013
11559

Thông tư 37-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc bổ sung TT số 51-TT/LB ngày 3/7/95 của liên bộ Tài chính-Y tế về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt

Ban hành: 25/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
11560

Quyết định 289/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt thoả thuận thành lập Viện Vac-xin quốc tế tại Seoul, Hàn Quốc

Ban hành: 03/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi