Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.567 văn bản: Y tế-Sức khỏe
11061

Quyết định 283/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí bệnh viện Tai Mũi Họng (trực thuộc Sở Y tế)

Ban hành: 16/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11062

Quyết định 284/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiêpj có thu bảo đảm một phần chi phí bệnh viện Chân Thương Chỉnh Hình (trực thuộc Sở Y tế)

Ban hành: 16/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11063

Quyết định 285/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí bệnh viện Da Liễu (trực thuộc Sở Y tế)

Ban hành: 16/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11064

Thông tư liên tịch 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Ban hành: 16/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
11065

Quyết định 271/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí bệnh viện mắt thành phố (trực thuộc Sở Y tế)

Ban hành: 10/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11066

Quyết định 275/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004- 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí bênh viện Hùng Vương (trực thuộc Sở Y tế)

Ban hành: 10/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11067

Quyết định 274/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí bệnh viện An Bình (trực thuộc Sở Y tế)

Ban hành: 10/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11068

Quyết định 273/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp co thu bảo đảm một phần chi phí bênh viện Nhân Dân Gia Đinh (thuộc Sở Y tế)

Ban hành: 10/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11069

Quyết định 272/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí bệnh viện Bình Dân (trực thuộc Sở Y tế)

Ban hành: 10/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11070

Quyết định 204/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ cho Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế

Ban hành: 09/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
11071

Quyết định 4282/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định điều kiện bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với cơ sở sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa"

Ban hành: 01/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
11072

Quyết định 4278/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về y tế

Ban hành: 01/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
11073

Chỉ thị 09/2004/CT-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh

Ban hành: 29/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2005
11074

Thông tư liên tịch 18/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đặc thù đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 22/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2004
11075

Thông tư liên tịch 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Ban hành: 12/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
11076

Quyết định 3947/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế

Ban hành: 08/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
11077

Thông tư liên tịch 14/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Ban hành: 08/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
11078

Công văn 8418/YT-TB-CT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề sản xuất trang thiết bị y tế

Ban hành: 05/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
11079

Thông tư liên tịch 103/2004/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Ban hành: 05/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
11080

Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới

Ban hành: 03/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
Vui lòng đợi