Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.558 văn bản: Y tế-Sức khỏe
11021

Quyết định 12/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định chuyên môn trong công tác xét nghiệm HIV để đảm báo an toàn trong truyền máu"

Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
11022

Chỉ thị 06/2005/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành Giao thông vận tải trong tình hình mới

Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2005
11023

Thông tư 09/2005/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
11024

Quyết định 48/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính thuộc Sở Y tế

Ban hành: 25/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
11025

Thông báo 2128/TB-BYT của Bộ Y tế về tình tình dịch cúm (H5N1) và các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp

Ban hành: 24/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2005
11026

Quyết định 765/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền đến năm 2010

Ban hành: 22/03/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2005
11027

Nghị định 36/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ban hành: 17/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
11028

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BYT-BQP của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg ngày 29/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới

Ban hành: 16/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
11029

Quyết định 08/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu

Ban hành: 11/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
11030

Quyết định 09/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch

Ban hành: 11/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
11031

Thông tư 07/2005/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn sửa đổi điểm thứ 2, khoản 8 Điều 79 của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Ban hành: 09/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
11032

Công văn 1557/YT-DP/AIDS của Bộ Y tế về việc chủ động phòng chống dịch mùa hè

Ban hành: 08/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
11033

Quyết định 06/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV

Ban hành: 07/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2005
11034

Công văn 1375/YT-QLD của Bộ Y tế về việc phối hợp triển khai các chỉ thị về việc ổn định giá thuốc năm 2005

Ban hành: 01/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2005
11035

Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới

Ban hành: 23/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2005
11036

Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ về Dự án "Nâng cấp dịch vụ y tế cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình"

Ban hành: 04/02/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
11037

Công văn 737/QLD-VP của Cục Quản lý Dược Việt Nam về việc triển khai chủ trương, chính sách của Bộ Y tế nhằm bình ổn giá thuốc trong năm 2005

Ban hành: 27/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2005
11038

Công văn 700/QLD-VP của Cục Quản lý Dược Việt Nam về việc triển khai các chỉ thị của Chính phủ về việc bình ổn giá thuốc trong năm 2005

Ban hành: 25/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2005
11039

Quyết định 03/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh

Ban hành: 24/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
11040

Quyết định 18/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nghiên cứu chế tạo và sản xuất trang thiết bị y tế đến năm 2010"

Ban hành: 21/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
Vui lòng đợi