Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.684 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10721

Nghị định 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
10722

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số định mức dự toán chăn nuôi động vật tại vườn thú Hà Nội

Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
10723

Quyết định 663/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói

Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
10724

Thông báo 128/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về quản lý quỹ Bảo hiểm y tế

Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2008
10725

Thông tư 07/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế

Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2008
10726

Quyết định 1221/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh và Cao Bằng

Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
10727

Thông tư 06/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược

Ban hành: 26/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2008
10728

Công văn 3479/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc trình Chính phủ Nghị định về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, chính sách quản lý diện tích đất trồng lúa

Ban hành: 26/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2008
10729

Thông báo 127/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị ngành dược năm 2008

Ban hành: 26/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2008
10730

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ru-an-da về hợp tác trong lĩnh vực y tế

Ban hành: 23/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
10731

Quyết định 1742/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay - chân - miệng”

Ban hành: 19/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2008
10732

Quyết định 1732/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng”

Ban hành: 16/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
10733

Công văn 2976/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương

Ban hành: 13/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2008
10734

Công văn 3225/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình

Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2008
10735

Thông báo 119/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
10736

Thông tư 04/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn ghi nhãn thuốc

Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2008
10737

Quyết định 535/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn mua lương thực dự trữ quốc gia năm 2008

Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2008
10738

Công văn 4055/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo giá thuốc kê khai bổ sung, kê khai lại và giá thuốc trúng thầu

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
10739

Thông báo 116/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị toàn quốc về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
10740

Quyết định 18/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008

Ban hành: 06/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
Vui lòng đợi