Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.713 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10181

Công văn 6774/BYT-YDCT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009

Ban hành: 06/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2009
10182

Công văn 6917/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về điều chỉnh tiếp nhận 01 xe ôtô do tổ chức Trung tâm Phòng chống bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ viện trợ

Ban hành: 06/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2009
10183

Thông báo 1913/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Ban hành: 06/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
10184

Công văn 6864/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em ở Việt Nam

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
10185

Thông tư 195/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giao nhận, quản lý, phân phối, sử dụng hàng xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia không thu tiền để cứu trợ, hỗ trợ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
10186

Thông báo 1898/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2009
10187

Thông báo 1878/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 02/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2009
10188

Quyết định 1559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái phòng, trừ dịch bệnh

Ban hành: 02/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2009
10189

Thông báo 918/TB-BYT của Bộ Y tế về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 30/09/2009 tại Bộ Y tế

Ban hành: 02/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2009
10190

Quyết định 3657/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009

Ban hành: 01/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2009
10191

Thông tư 189/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
10192

Quyết định 3632/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục các vị trí công tác trong ngành y tế phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2009
10193

Báo cáo 915/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình thiệt hại về y tế và công tác phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 9

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
10194

Thông báo 260a/TB-BTC của Bộ Tài chính về ý kiến kết luận của lãnh đạo Bộ Tài chính tại cuộc họp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính thu, nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2009
10195

Thông báo 906/TB-BYT của Bộ Y tế về nội dung họp Tiểu ban giám sát thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, ngày 23/09/2009

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
10196

Thông báo 305/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
10197

Quyết định 3588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
10198

Báo cáo 904/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình thiệt hại về y tế và công tác phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 9

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
10199

Thông báo 1847/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
10200

Công văn 1818/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh nội dung và hoạt động của Dự án do tổ chức MSI-UK (Anh) viện trợ

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2009
Vui lòng đợi