Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 8.727 văn bản: Y tế-Sức khỏe
8621

Thông tư liên tịch 15-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 47/CP ngày 6/6/94 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Điều lệ Bảo hiểm y tế

Ban hành: 10/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
8622

Thông tư 14/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 111/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường nhập khẩu phi mậu dịch

Ban hành: 01/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
8623

Chỉ thị 06/BYT-CT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Ban hành: 18/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
8624

Thông tư 13/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các doanh nghiệp ngành y tế

Ban hành: 06/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8625

Thông tư 12/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế tư nhân

Ban hành: 21/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8626

Thông tư 11/BYT-TT của Bộ Y tế về việc xây dựng trạm y tế theo kế hoạch xoá xã trắng

Ban hành: 11/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8627

Quyết định 493/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn ngành Artemisinin

Ban hành: 10/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8628

Quyết định 461/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc cho phép công ty nước ngoài hoạt động buôn bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho người tại Việt Nam

Ban hành: 31/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8629

Thông tư 10/BYT-TT của Bộ Y tế hướng dẫn việc mua sắm trang thiết bị y tế

Ban hành: 26/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8630

Thông tư 09-BYT/TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/1/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều trong Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân thuộc lĩnh vực dược

Ban hành: 04/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2004
8631

Thông tư 8-BYT/TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và Nghị định số 7-CP ngày 29-01-1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân về lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền dân tộc tư nhân

Ban hành: 02/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
8632

Thông tư 07-BYT/TT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và Nghị định số 6-CP ngày 29-02-1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y tư nhân

Ban hành: 30/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
8633

Thông tư 04/BYT-TT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn tiền viện trợ Quốc tế của các trương trình, đề án thuộc ngành y tế để chi tiêu trong nước

Ban hành: 02/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8634

Quyết định 111-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường nhập khẩu phi mậu dịch

Ban hành: 24/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
8635

Quyết định 58/TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

Ban hành: 03/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8636

Nghị định 06/CP của Chính phủ về cụ thể hoá một số Điều trong Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân

Ban hành: 29/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
8637

Thông tư 02/BYT-TT của Bộ Y tế hướng dẫn xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú lần thứ hai

Ban hành: 27/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8638

Quyết định 72/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y dược được ban hành kèm theo Quyết định số 446/BYT-QĐ ngày 06/5/1993

Ban hành: 24/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8639

Thông tư 15/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 811/BYT-QĐ ngày 1/11/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý và điều hành kinh phí của các chương trình y tế quốc gia phòng chống sốt rét, phòng chống bướu cổ, tiêm chủng mở rộng và phòng chống bệnh AIDS

Ban hành: 21/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
8640

Thông tư 13/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

Ban hành: 27/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2004
Vui lòng đợi