Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 7.549 văn bản: Y tế-Sức khỏe
7461

Quyết định 60/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157 bổ sung

Ban hành: 20/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2017
7462

Quyết định 47/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157

Ban hành: 06/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2017
7463

Quyết định 41/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 598 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157

Ban hành: 06/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2017
7464

Quyết định 547/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 469 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 156

Ban hành: 15/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2016
7465

Quyết định 528/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 17 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 95

Ban hành: 03/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2016
7466

Quyết định 526/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 95

Ban hành: 03/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2016
7467

Văn bản hợp nhất 05/TTHN-BQP năm 2015 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong quân đội

Xác thực: 24/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
7468

Quyết định 4140/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 9)

Ban hành: 18/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
7469

Quyết định 226/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 33 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 136

Ban hành: 24/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2012
7470

Quyết định 166/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 78

Ban hành: 22/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2012
7471

Công văn 4263/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành và hướng dẫn danh mục chấm điểm kiểm tra GPP

Ban hành: 28/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2010
7472

Quyết định 56/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành "Quy chế tiếp công dân tại cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế"

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2009
7473

Quyết định 02/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế"

Ban hành: 24/01/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2008
7474

Quyết định 30/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sử dụng thuốc dự trữ lưu thông

Ban hành: 17/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
7475

Quyết định 1924/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế

Ban hành: 28/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
7476

Quyết định 1693/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Nhi Trung ương

Ban hành: 14/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
7477

Quyết định 476/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành đào tạo Kỹ thuật viên Dược

Ban hành: 07/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
7478

Thông tư 11/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

Ban hành: 06/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
7479

Quyết định 831/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về Thanh tra vệ sinh lao động"

Ban hành: 19/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2005
7480

Quyết định 3192/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 11/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
Vui lòng đợi