Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.448 văn bản: Xuất nhập khẩu
8302

Công văn 2117/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu kính của mũ đi xe găn máy bằng nhựa

8303

Công văn 1751/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn nhập khẩu

8304

Công văn 1548/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thay thế điểm 9, phần II, phụ lục số 01A, Thông tư 05/2000/TT-BTM

8305

Công văn về việc thu chênh lệch giá đối với một số hàng XNK

8306

Công văn 1467/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết miễn thuế, hoàn thuế hàng hoá xuất nhập khẩu

8307

Công văn 1258/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thu chênh lệch giá đối với hàng nhập khẩu

8308

Công văn 1153/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc gia hạn nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy

8309

Công văn 1055TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện văn bản số 192/CP-KTTH ngày 19/02/2000 của Chính phủ về việc điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón.

8310

Công văn 868/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng giữa giá thầu và giá thiết bị nhập khẩu

8311

Công văn về việc xử lý hàng nguyên liệu vật tư nhập khẩu

8312

Công văn về việc thuế nhập khẩu cọc thép

8313

Công văn 192/CP-KTTH của Chính phủ về việc xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón

8314

Công văn 167/CP-KTTH của Chính phủ về việc sử dụng tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy

8315

Công văn 655/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

8316

Công văn 619/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan về việc xác nhận xử lý hoàn thuế nhập khẩu

8317

Công văn 625/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế nguyên liệu nhập khẩu

8318

Công văn 627/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoàn thuế đối với NVLNK để sản xuất hàng xuất khẩu

8319

Công văn về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu

8320

Công văn 439/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quab về việc HĐ điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu thuế) thuế NK