Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 20.101 văn bản: Xuất nhập khẩu
8261

Công văn 11082/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng hàng rào di động để ngăn cách kho ngoại quan

8262

Công văn 11067/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa

8263

Công văn 11069/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn tiền chậm nộp thuế

8264

Công văn 11220/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP

8265

Công văn 11054/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc mặt hàng hoa lốp

8266

Công văn 1630/GSQL-GQ4 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O

8267

Công văn 1631/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc khai bổ sung hồ sơ hải quan và thời hạn nộp C/O mẫu D

8268

Công văn 11005/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng MTBE

8269

Công văn 1627/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc rà soát Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu quản lý chuyên ngành

8270

Công văn 1626/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

8271

Công văn 10975/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trị giá hải quan đối với mặt hàng sữa nước UHT

8272

Công văn 1617/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc chính sách mặt hàng

8273

Công văn 10982/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển

8274

Công văn 1624/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc trên C/O mẫu E

8275

Công văn 10979/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp thời gian làm việc

8276

Công văn 10983/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thông báo triển khai bổ sung các thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

8277

Công văn 1625/GSQL-GQ4 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xác minh trên C/O mẫu D

8278

Công văn 1616/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O

8279

Công văn 1623/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam

8280

Công văn 16603/BTC-CST của Bộ Tài chính về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu