Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.278 văn bản: Xuất nhập khẩu
8221

Công văn 4193/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Công văn 4949/TM-XNK ngày 03/06/1993

8222

Công văn 3923-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc quy định địa bàn quản lý của các phòng quản lý xuất nhập khẩu

8223

Quy định 172/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc lập bản trích tờ khai hàng hoá nhập khẩu

8224

Công văn về việc tên sản phẩm gỗ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

8225

Công văn 3782-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc quản lý, kiểm sát và xử lý vi phạm trong việc dán tem hàng nhập khẩu

8226

Công văn 1841/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK của các DN đối với ĐTNN

8228

Công văn 1657/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc gia hạn thực hiện chỉ tiêu nhập khẩu rượu

8229

Công điện về dán tem hàng nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại...

8230

Công văn về việc sử dụng tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu

8231

Công văn 406-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 84/TT-BTC

8232

Công văn 395/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy.

8233

Công điện 130/CP/V1 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ vàng và ngoại tệ.

8234

Công văn 5234/1997/QLTT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch số 07/1997/TTLT và số 77/1997/TTLT

8235

Công văn 4170-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc triển khai dán tem hàng nhập khẩu

8236

Công văn 4043/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dán tem hàng nhập khẩu

8238

Công văn 3642/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp tải hàng chuyển tiếp về địa điểm kiểm tra ngoài CK

8239

Công văn về việc thực hiện Thông tư 42/TCHQ-GSQL ngày 22/03/1997

8240

Công văn 7681/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ Thông báo số 5071/TM-XNK ngày 9/5/97 của Bộ Thương mại