Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.293 văn bản: Xuất nhập khẩu
8001

Công văn 576/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thời hạn hiệu lực của Thông tư 99/2000/TT-BTC

8002

Công văn 278/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại mặt hàng vật liệu dẻo nhiệt phản quang theo biểu thuế nhập khẩu

8003

Thông báo 77/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã dược thu hồi

8004

Công văn 82/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mặt hàng mì chính nhập khẩu

8006

Công văn 22/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc mã số hàng nhập khẩu

8007

Công văn 597/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng phụ tùng xe rờ moóc

8008

Công văn 5906/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc về thu lệ phí hải quan hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập

8009

Công văn 1158/CP-KTTH của Chính phủ về việc hỗ trợ cà phê xuất khẩu sau tạm trữ

8011

Công văn 12177/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại và tính thuế nhập khẩu phụ tùng dàn xới theo biểu thuế nhập khẩu

8012

Công văn 5705/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hoàn thuế nhập khẩu

8013

Công văn 5060/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu

8014

Công văn 5366/CV-CNCL của Bộ Công nghiệp về việc nhập khẩu bộ linh kiện và lắp ráp xe gắn máy của doanh nghiệp chưa sản xuất phụ tùng chủ yếu

8015

Công văn 5565/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư trong nước

8016

Thông báo 5546/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi

8017

Công văn 11522/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu chi tiết để hàn ghép cố định van ga và bình ga

8018

Công văn 5759/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về C/O Form O hoặc X của lô hàng cà phê nhập khẩu

8019

Công văn 5133/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế gía trị gia tăng hàng xuất khẩu

8020

Công văn 4639/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế nhập khẩu dụng cụ y tế