Văn bản UBND lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 88 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Quyết định 1712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc cho phép phương tiện cơ giới đường bộ của tỉnh Nghệ An, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được vận chuyển người, hàng hóa qua cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
02

Kế hoạch 479/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị song phương giữa Đoàn liên ngành hai tỉnh Nghệ An, Việt Nam - Hủa Phăn, Lào để thống nhất về danh mục các loại giấy tờ có giá trị khi người, phương tiện và hàng hóa qua lại cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
03

Kế hoạch 129/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát triển xuất, nhập khẩu tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
04

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường sự lãnh đạo và hợp tác trong liên kết sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị và xuất khẩu gạo bền vững trên địa bàn các huyện: Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Chính sách Tải về
05

Quyết định 1247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng diện tích đất do Ủy ban nhân dân xã Thiệu Tiến quản lý thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu tại xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xuất nhập khẩu Tải về
06

Quyết định 1193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Cụm trại liên kết chăn nuôi gà phục vụ chế biến xuất khẩu theo chuỗi công nghệ cao 4A Cẩm Long tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Quyết định 1090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cho Công ty cổ phần Xây dựng Long Thành Hưng chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất để thực hiện dự án Xưởng gia công may mặc xuất khẩu tại xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xuất nhập khẩu Tải về
08

Quyết định 302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu tại xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu Tải về
09

Quyết định 2231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Nội quy cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
10

Quyết định 1760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu tái định cư Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Quyết định 3975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xưởng gia công may mặc xuất khẩu tại xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu Tải về
12

Kế hoạch 257/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
13

Quyết định 25/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
14
15

Quyết định 3617/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cho phép Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Thịnh Phát chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Xưởng sản xuất kinh doanh giày da, may mặc gia công tổng hợp tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
16

Quyết định 3288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế và Chỉ đạo Chương trình xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Quyết định 1965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
18

Quyết định 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hải quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
19

Quyết định 1361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
20

Quyết định 1276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nội quy Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về