Văn bản UBND lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 88 văn bản: Xuất nhập khẩu
01
02
03

Kế hoạch 129/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát triển xuất, nhập khẩu tỉnh Quảng Ninh năm 2024

04

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường sự lãnh đạo và hợp tác trong liên kết sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị và xuất khẩu gạo bền vững trên địa bàn các huyện: Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh

05
06

Quyết định 1193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Cụm trại liên kết chăn nuôi gà phục vụ chế biến xuất khẩu theo chuỗi công nghệ cao 4A Cẩm Long tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy

07

Quyết định 1090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cho Công ty cổ phần Xây dựng Long Thành Hưng chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất để thực hiện dự án Xưởng gia công may mặc xuất khẩu tại xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa

08

Quyết định 302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu tại xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa

09

Quyết định 2231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Nội quy cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu

10

Quyết định 1760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu tái định cư Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

11

Quyết định 3975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xưởng gia công may mặc xuất khẩu tại xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa

12

Kế hoạch 257/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024

13

Quyết định 25/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

14
15
16

Quyết định 3288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế và Chỉ đạo Chương trình xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa

17

Quyết định 1965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

18

Quyết định 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hải quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

19

Quyết định 1361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

20

Quyết định 1276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nội quy Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam