Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.300 văn bản: Xuất nhập khẩu
10201

Thông tư 04/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải

Ban hành: 26/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2014
10202

Công văn 589/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Ban hành: 27/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
10203

Công văn 3330/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại kho ngoại quan

Ban hành: 18/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
10204

Công văn 5190/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu tinh quặng chì tồn kho

Ban hành: 14/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
10205

Công văn 2958/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thanh khoản tờ khai nhập khẩu

Ban hành: 30/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
10206

Thông tư 20/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ trở xuống

Ban hành: 12/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2011
10207

Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

Ban hành: 08/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2010
10208

Công văn 3528/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Prelac-chế phẩm thay thế bột sữa dùng làm thức ăn gia súc

Ban hành: 25/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
10209

Quyết định 02/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada

Ban hành: 12/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
10210

Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Phần 5)

Ban hành: 25/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
10211

Quyết định 01/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin về việc ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu chương trình phim truyện truyền hình để phát sóng trên mạng lưới truyền hình cả nước

Ban hành: 06/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2019
10212

Quyết định 197/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý hải quan đối với địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiếp

Ban hành: 03/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
10213

Công văn về việc hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Ban hành: 30/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
10214

Quyết định 1010/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 10/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2005
10215

Thông tư 106/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thời gian chưa nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 23/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
10216

Công văn 1841/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK của các DN đối với ĐTNN

Ban hành: 03/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
10217

Quyết định 103/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 06/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
10218

Thông tư 26-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xét miễn thuế nhập khẩu vật tư, xe ôtô con đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 15/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
10219

Quyết định sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 26/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
10220

Quyết định 1324-TC/TCT/QĐ của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất của mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay và mặt hàng dầu hỏa thông dụng trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 21/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
Vui lòng đợi