Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.202 văn bản: Xuất nhập khẩu
10081

Công văn 352/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về địa điểm làm thủ tục hải quan

Ban hành: 21/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
10082

Công văn 15605/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị xe máy chuyên dùng, thang nâng người

Ban hành: 13/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2013
10083

Công văn 17396/QLD-KD của Cục Quản lý Dược hướng dẫn xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 18/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2013
10084

Công văn 589/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Ban hành: 27/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
10085

Công văn 344/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xuất trình Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Ban hành: 03/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
10086

Công văn 766/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tạm xuất tái nhập thiết bị viễn thông

Ban hành: 24/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
10087

Công văn 111/TCT-KK của Tổng cục Thuế về thời điểm xuất hóa đơn cho dịch vụ xuất khẩu

Ban hành: 10/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
10088

Công văn 18021/BTC-CST của Bộ Tài chính về thủ tục miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT và thuế xuất khẩu

Ban hành: 26/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
10089

Công văn 6680/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phập khẩu bộ linh kiện ô tô của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nissan Việt Nam

Ban hành: 27/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2012
10090

Công văn 6616/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ

Ban hành: 23/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
10091

Công văn 6321/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về xem xét lại việc giám định và áp mã mặt hàng Sikaproof Membrane

Ban hành: 12/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
10092

Công văn 10720/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tạm xuất tái nhập thiết bị y tế

Ban hành: 07/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
10093

Công văn 5585/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 15/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
10094

Công văn 9181/BCT-TMMN của Bộ Công Thương về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa qua của khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu Kinh tế cửa khẩu

Ban hành: 26/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2012
10095

Công văn 1134/TXNK-PL của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc tiếp nhận hồ sơ phân loại hàng hóa gửi Hội đồng tư vấn

Ban hành: 19/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
10096

Công văn 4748/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu lô hàng theo loại hình phi mậu dịch để làm mẫu

Ban hành: 11/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
10097

Công văn 4663/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị để đầu tư tạo tài sản cố định

Ban hành: 06/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
10098

Công văn 11080/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc nhập khẩu xe ô tô chuyên dùng tài trợ cho Công an Quảng Ninh

Ban hành: 17/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
10099

Công văn 3528/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Prelac-chế phẩm thay thế bột sữa dùng làm thức ăn gia súc

Ban hành: 25/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
10100

Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Phần 5)

Ban hành: 25/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
Vui lòng đợi