Văn bản UBND lĩnh vực Xuất nhập cảnh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 84 văn bản: Xuất nhập cảnh
01

Quyết định 2409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Ngoại vụ

02

Quyết định 32/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

03

Kế hoạch 202/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

04

Quyết định 2101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh về cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

05
06
07

Kế hoạch 146/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

08

Quyết định 2700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An

09

Quyết định 3206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ

10

Quyết định 1775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

11
12

Quyết định 1755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

13

Quyết định 2952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa

14

Quyết định 2532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An

15
16

Quyết định 2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh về cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương

17

Quyết định 790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh ​thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

18
19

Quyết định 1164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

20

Chỉ thị 7/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về tăng cường tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh