Văn bản UBND lĩnh vực Xuất nhập cảnh

Có tất cả 46 văn bản: Xuất nhập cảnh
41

Quyết định 65/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 02/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
42

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 09/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
43

Quyết định 52/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

Ban hành: 27/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
44

Chỉ thị 02/2009/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý nhà nước đối với việc nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
45

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2009
46

Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, công dân

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2009
Vui lòng đợi