Tra cứu Công văn về Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.912 văn bản: Xây dựng
3801

Công văn 3102/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên

3802

Công văn 3103/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chi phí tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng giao thông

3803

Công văn 3039/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi về thuế, tài chính đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động trong Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất

3804

Thông báo 123/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về xử lý sau thanh tra dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 5

3805

Công văn 676/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam-Singapore tại tỉnh Bắc Ninh

3806

Công văn 3013/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về rà soát việc thực hiện quy hoạch phát triển xi măng

3807

Công văn 658/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Tiến Xuân, tỉnh Hòa Bình

3808

Công văn 2892/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý các vấn đề liên quan đến xây dựng các khu công nghiệp, đô thị nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo

3809

Công văn 652/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy mô Khu công nghiệp Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

3810

Công văn 2860/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng

3811

Công văn 642/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục và vốn đầu tư năm 2007 cho dự án Nhà Quốc hội và Bảo tàng Lịch sử quốc gia

3812

Công văn 2778/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng

3813

Công văn 1944/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc tiền thuê đất đối với đất thuê đặt đường ống và xây dựng hành lang an toàn đường ống dẫn khí đốt

3814

Công văn 1954/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT tài sản cố định xây dựng trên đất đi thuê

3815

Công văn 2669/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc hợp tác với Nhật Bản

3816

Công văn 612/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án Khu công viên công nghệ sinh học Hà Nội

3817

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

3818

Công văn 2561/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và khai thác cảng chuyên dùng

3819

Công văn 567/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc Dự án đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Tân Sơn Nhất

3820

Công văn 568/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc Dự án đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Long Biên