Tra cứu Công văn về Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.827 văn bản: Xây dựng
21

Công văn 1608/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đôn đốc triển khai thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp"

22

Công văn 1551/BXD-QLN của Bộ Xây dựng hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư

23

Công điện 271/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

24

Công văn 3819/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung thanh toán tiền cho người dân đang sinh sống để tự lo chỗ ở trong thời gian thực hiện dự án thuộc trường hợp phải cải tạo, phá dỡ chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

25

Công văn 1503/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm xây dựng nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép sử dụng công nghệ xếp xe bán tự động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

26

Thông báo 136/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

27

Công văn 2931/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi thẩm định

28

Công văn 2478/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình

29

Công văn 1397/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc ý kiến thống nhất một số nội dung hướng dẫn QCVN 06:2022/BXD

30

Công văn 233/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận 2 tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

31

Công văn 2370/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về nghiên cứu, đề xuất giải pháp giải quyết các vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện dự án

32
33

Công văn 218/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 2 (Km16+000 - Km27+430) thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1

34

Công văn 1299/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quy hoạch phân khu các Khu công nghiệp trong Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

35

Công văn 219/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

36

Công văn 1248/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về hiệu lực thi hành đối với Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

37

Công điện 194/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản

38

Thông báo 99/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp báo cáo Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

39
40