Tra cứu Công văn về Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.907 văn bản: Xây dựng
01

Công văn 7176/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030"

02

Công văn 805/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận

03

Công văn 4053/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An

04

Thông báo 289/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá khai thác thí điểm việc sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cho hạ tầng giao thông và xây dựng

05

Thông báo 287/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp về tình hình triển khai Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

06

Công điện 780/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải

07

Công văn 6747/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc trong thi công đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn trên địa bàn tỉnh Long An

08

Công văn 4938/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ về việc góp ý Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

09

Thông báo 278/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tại cuộc họp báo cáo đầu kỳ Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh

10

Công điện 771/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030

11

Thông báo 351/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng năm 2023

12

Công văn 6483/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về tình trạng ngập cục bộ tại Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây

13
14

Công văn 3474/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa di tích lịch sử Căn cứ Thanh niên cách mạng Trảng Bàng tại Rừng Rong - tỉnh Tây Ninh

15

Công văn 6281/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

16

Công văn 6242/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung, Thành phố Cần Thơ

17

Công văn 6167/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD

18

Công văn 3636/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 61/2022/QH15 và đánh giá sơ bộ việc thực hiện Luật quy hoạch, các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

19

Công văn 6118/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án, phương thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành

20

Công văn 3572/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng hướng dẫn rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã