Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 3.110 văn bản: Xây dựng
3081

Công văn 5803/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Ban hành: 13/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2016
3082

Công văn 5754/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Báo cáo về đánh giá công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2016
3083

Công văn 1186/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng về việc cung cấp hồ sơ dữ liệu quy hoạch, kiến trúc

Ban hành: 16/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2016
3084

Công văn 2156/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 22/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2015
3085

Công văn 69/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 12/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2011
3086

Công văn 100/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng

Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
3087

Công văn 1128/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc bổ sung Công văn số 1067/BXD-PC ngày 14/7/2004

Ban hành: 23/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3088

Công văn 1067/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc xử lý chuyển tiếp việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng hiện hành và thực hiện quy định của Luật Xây dựng năm 2003

Ban hành: 14/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2004
3089

Công văn 1814/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý ảnh hưởng do giá thép tăng trong xây dựng cơ bản

Ban hành: 14/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
3090

Thông báo 52/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị toàn quốc về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

Ban hành: 19/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
3091

Công văn 1031/BKH-CLPT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn và giải thích khung giá, định mức xây dựng quy hoạch tổng thể

Ban hành: 26/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2004
3092

Công văn 1500/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch và cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2004

Ban hành: 17/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2004
3093

Công văn 236/BKH/TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

Ban hành: 12/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2004
3094

Công văn 4201/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng tại các địa phương

Ban hành: 24/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2003
3095

Công văn 4742/TC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 11/2001/CT-TTg ngày 15/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 24/05/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
3096

Công văn 525-TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2001

Ban hành: 17/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
3097

Thông báo 131/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình đầu tư phát triển các dự án xi măng giai đoạn 2001-2005-2010

Ban hành: 02/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
3098

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với xây nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

Ban hành: 19/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
3099

Công văn về việc cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2000

Ban hành: 26/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3100

Công văn 706-TT/LB của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về tình hình đầu tư xây dựng các doanh nghiệp của Đảng

Ban hành: 29/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2005
Vui lòng đợi