Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.308 văn bản: Xây dựng
1301

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9491:2012 ASTM C1583/C1583M-04 Bê tông-Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp (phương pháp kéo đứt)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
1302

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9162:2012 Công trình thủy lợi-Đường thi công-Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
1303

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
1304

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8652:2012 Sơn tường dạng nhũ tương-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
1305

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9335:2012 Bê tông nặng-Phương pháp thử không phá hủy-Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
1306

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9149:2012 Công trình thủy lợi-Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
1307

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7239:2003 Bột bả tường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
1308

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
Vui lòng đợi