Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.137 văn bản: Xây dựng
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12499:2018 EN 80:2001 Bồn tiểu nam treo tường - Kích thước lắp nối

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12501:2018 Sản phẩm vệ sinh - Bệ xí bệt - Hiệu quả sử dụng nước

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6396-41:2018 EN 81-41:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy đặc biệt chở người và hàng - Phần 41: Sàn nâng vận chuyển theo phương thẳng đứng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12495:2018 EN 12541:2002 Vòi nước vệ sinh - Van xả áp lực và van bồn tiểu nam đóng tự động PN10

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6396-40:2018 EN 81-40:2008 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt tháng máy - Thang máy đặc biệt chở người và hàng - Phần 40: Thang máy leo cầu thang và sàn nâng vận chuyển theo phương nghiêng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12494:2018 EN 816:2017 Vòi nước vệ sinh - Van đóng tự động PN10

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12517:2018 ISO 17746:2016 Panen và cuộn lưới cáp thép - Định nghĩa và quy định kỹ thuật

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12516:2018 ISO 17745:2016 Panen lưới vòng dây thép - Định nghĩa và quy định kỹ thuật

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12497:2018 EN 14124:2004 Van cấp cho két xả có chảy tràn bên trong

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12496:2018 EN 15091:2013 Vòi nước vệ sinh - Vòi nước vệ sinh đóng và mở bằng điện

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12498:2018 EN 14055:2018 Két xả bệ xí và bồn tiểu tam

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
32

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2018/BXD Gara ô-tô

Ban hành: 26/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
33

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BXD Công trình tàu điện ngầm

Ban hành: 26/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp-Yêu cầu chung

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12262:2018 Công trình thủy lợi - Tràn xả lũ - Tính toán thủy lực tràn dạng phím piano

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8302:2018 Quy hoạch thủy lợi - Yêu cầu về nội dung, thành phần, khối lượng

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12261:2018 Công trình thủy lợi - Kết cấu bảo vệ bờ biển - Yêu cầu thiết kế hệ thống công trình giữ cát giảm sóng

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
38

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BXD Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Ban hành: 20/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2018
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12185:2017 Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật - Thi công và nghiệm thu kết cấu gỗ

Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11710:2017 Nhựa đường-Thử nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt và không khí bằng phương pháp sấy màng mỏng xoay

Ban hành: 21/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
Vui lòng đợi