Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.138 văn bản: Xây dựng
1121

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8729:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi-Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2018
1122

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9255:2012 ISO 9836:2011 Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà-Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
1123

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9846:2013 Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
1124

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7712:2013 Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít toả nhiệt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
1125

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
1126

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3105:1993 Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
1127

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10307:2014 Kết cấu cầu thép-Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1128

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10322:2014 Đá xây dựng-Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1129

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10321:2014 Đá xây dựng-Phương pháp xác định độ ẩm, độ hút nước trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1130

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
1131

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10567:2017 Dầm cầu thép-Liên kết bằng bu lông cường độ cao-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
1132

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10405:2014 Công trình thủy lợi-Đai cây chắn sóng-Khảo sát và thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1133

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10403:2015 Công trình thủy lợi-Đập bê tông đầm lăn-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
1134

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10399:2015 Công trình thủy lợi-Đập xà lan-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
1135

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn-Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
1136

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10335:2014 Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
1137

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10332:2014 Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
1138

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10370-2:2014 ISO 11890-2:2007 Sơn và vecni-Xác định hàm lượng chất hữu cơ bay hơi-Phần 2: Phương pháp sấc ký khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
Vui lòng đợi