Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.255 văn bản: Xây dựng
1021

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11820-1:2017 Công trình cảng biển-Yêu cầu thiết kế-Phần 1: Nguyên tắc chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2018
1022

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-2:2017 Giàn cố định trên biển-Phần 2: Điều kiện và tải trọng môi trường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2018
1023

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-4:2017 Giàn cố định trên biển-Thiết kế kết cấu thép

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2018
1024

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8605:2010 ISO 9242:1988 Kìm và kìm cắt-Kìm thợ xây dựng-Kích thước và các giá trị thử nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
1025

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6396-3:2010 EN 81-3:2000 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy-Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
1026

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8419:2010 Công trình thủy lợi-Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
1027

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8421:2010 Công trình thủy lợi-Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
1028

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7802-4:2008 ISO 10333-4:2002 Hệ thống chống rơi ngã cá nhân-Phần 4: Đường ray thẳng đứng và dây cứu sinh thẳng đứng kết hợp với bộ hãm rơi ngã kiểu trượt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
1029

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-3:1998 Công trình biển cố định-Phần 3: Tải trọng thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
1030

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-1:1996 Công trình biển cố định-Phần 1: Quy định chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
1031

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-3:2017 Thiết kế cầu đường bộ-Phần 3: Tải trọng và hệ số tải trọng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
1032

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-6:2017 Thiết kế cầu đường bộ-Phần 6: Kết cấu thép

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
1033

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8259-8:2009 Tấm xi măng sợi-Phương pháp thử-Phần 8: Xác định độ bền băng giá

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2018
1034

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8259-4:2009 Tấm xi măng sợi-Phương pháp thử-Phần 4: Xác định độ co dãn ẩm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2018
1035

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8259-3:2009 Tấm xi măng sợi-Phương pháp thử-Phần 3: Xác định khối lượng thể tích biểu kiến

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2018
1036

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7958:2008 Bảo vệ công trình xây dựng-Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
1037

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng-Nguyên tắc cơ bản

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
1038

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6017:1995 ISO 9597-89 (E) Xi măng-Phương pháp thử-Xác định thời gian đông kết và độ ổn định

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
1039

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 112:1984 Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới (thiết bị do PNUD đầu tư) và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
1040

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8267-6:2009 Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng-Phương pháp thử-Phần 6: Xác định cường độ bám dính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
Vui lòng đợi