Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.255 văn bản: Xây dựng
981

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6203:2012 ISO 3898:1997 Cơ sở để thiết kế kết cấu-Các ký hiệu-Ký hiệu quy ước chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
982

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9262-1:2012 ISO 7976-1:1989 Dung sai trong xây dựng công trình-Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình-Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
983

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8728:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi-Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
984

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền-Nguyên tắc cơ bản về tính toán

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
985

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6085:2012 ISO 7437:1990 Bản vẽ kỹ thuật-Bản vẽ xây dựng-Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
986

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9260:2012 ISO 6284:1996 Bản vẽ xây dựng-Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
987

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8785-13:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại-Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên-Phần 13: Xác định độ thay đổi màu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
988

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8785-8:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại-Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên-Phần 8: Xác định độ rạn nứt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
989

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9149:2012 Công trình thủy lợi-Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
990

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9397:2012 Cọc-Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
991

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9402:2012 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
992

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9505:2012 Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
993

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9504:2012 Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
994

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5896:2012 ISO 9431:1990 Bản vẽ xây dựng-Bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên hình vẽ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
995

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
996

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9311-5:2012 ISO 834-5:2000 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận công trình xây dựng-Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
997

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9369:2012 Nhà hát-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
998

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9311-4:2012 ISO 834-4:2000 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận công trình xây dựng- Phần 4: Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
999

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9311-3:2012 ISO 834-3:1994 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận công trình xây dựng-Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
1000

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9080-1:2012 Vữa bền hóa gốc polyme-Phương pháp thử-Phần 1: Xác định độ bền kéo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
Vui lòng đợi