Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 882 văn bản: Xây dựng
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2019/BXD Quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2019/BXD Nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11820-3:2019 Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 3: Yêu cầu về vật liệu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 7:2019/BKHCN Thép làm cốt bê tông

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2020
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10333-4:2019 Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 4: Giếng thăm hình trụ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12499:2018 EN 80:2001 Bồn tiểu nam treo tường - Kích thước lắp nối

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12500:2018 Vòi nước vệ sinh - Hiệu quả sử dụng nước

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12501:2018 Sản phẩm vệ sinh - Bệ xí bệt - Hiệu quả sử dụng nước

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6396-41:2018 EN 81-41:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy đặc biệt chở người và hàng - Phần 41: Sàn nâng vận chuyển theo phương thẳng đứng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6396-40:2018 EN 81-40:2008 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt tháng máy - Thang máy đặc biệt chở người và hàng - Phần 40: Thang máy leo cầu thang và sàn nâng vận chuyển theo phương nghiêng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12494:2018 EN 816:2017 Vòi nước vệ sinh - Van đóng tự động PN10

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12495:2018 EN 12541:2002 Vòi nước vệ sinh - Van xả áp lực và van bồn tiểu nam đóng tự động PN10

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12517:2018 ISO 17746:2016 Panen và cuộn lưới cáp thép - Định nghĩa và quy định kỹ thuật

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12516:2018 ISO 17745:2016 Panen lưới vòng dây thép - Định nghĩa và quy định kỹ thuật

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12498:2018 EN 14055:2018 Két xả bệ xí và bồn tiểu tam

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12497:2018 EN 14124:2004 Van cấp cho két xả có chảy tràn bên trong

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12496:2018 EN 15091:2013 Vòi nước vệ sinh - Vòi nước vệ sinh đóng và mở bằng điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2018/BXD Gara ô-tô

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
Vui lòng đợi