Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.308 văn bản: Xây dựng
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2020/BCT Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2020/BCA Trạm bơm nước chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12823-3:2020 Giàn di động trên biển - Phần 3: Máy và hệ thống

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-12:2020 Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12823-1:2020 Giàn di động trên biển - Phần 1: Phân cấp

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-11:2020 Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12823-4:2020 Giàn di động trên biển - Phần 4: An toàn và phòng chống cháy

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12823-5:2020 Giàn di động trên biển - Phần 5: Vật liệu và hàn

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-8:2020 Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2019/BXD Quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2019/BXD Nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11820-3:2019 Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 3: Yêu cầu về vật liệu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 7:2019/BKHCN Thép làm cốt bê tông

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2020
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10333-4:2019 Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 4: Giếng thăm hình trụ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12500:2018 Vòi nước vệ sinh - Hiệu quả sử dụng nước

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12499:2018 EN 80:2001 Bồn tiểu nam treo tường - Kích thước lắp nối

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12501:2018 Sản phẩm vệ sinh - Bệ xí bệt - Hiệu quả sử dụng nước

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6396-41:2018 EN 81-41:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy đặc biệt chở người và hàng - Phần 41: Sàn nâng vận chuyển theo phương thẳng đứng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
Vui lòng đợi