Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.708 văn bản: Xây dựng
1581

Chỉ thị 08/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
1582

Quyết định 24/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án xây dựng công trình, nhà xưởng trong các cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Ban hành: 18/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1583

Quyết định 16/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố

Ban hành: 27/01/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
1584

Quyết định 11/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2004 cho các dự án thuộc khối công nghiệp - thương mại - du lịch của thành phố năm 2004

Ban hành: 26/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2006
1585

Quyết định 02/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1586

Quyết định 330/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngấn sách thành phố và vốn quảng cáo đài truyền hình

Ban hành: 28/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
1587

Quyết định 170/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu nhà ở mở rộng ao lò ngói - Ngà Kéo, tỷ lệ 1/500 địa điểm: phường Hoàng Văn Thụ và phường Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai - Hà Nội

Ban hành: 22/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1588

Quyết định 160/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ huyện Từ Liêm (phần mở rộng)

Ban hành: 19/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1589

Quyêt định 158/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Cổ Nhuế, tỷ lệ 1/500 địa điểm: xã Cổ Nhuế - huyện từ Liêm - Hà Nội

Ban hành: 19/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1590

Quyết định 225/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ cho Sở xây dựng và uỷ quyền cho Giám đốc Sở xây dựng trong việc điều hành thực hiện đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư theo chỉ thị số 24/2004/CT-UB ngày 31 tháng 08 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
1591

Quyêt định 151/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm - Hà Nội (tỷ lêj 1/2000)

Ban hành: 23/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1592

Quyết định 149/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Thịnh Liệt, tỷ lệ 1/500 địa điểm:tại các phường: Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ, Tương Mai, quận Hoàng Mai - Hà Nội

Ban hành: 23/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1593

Quyết định 220/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách tập trung (phần cấp Uỷ bna nhân dân quận huyện quản lý thuộc chương trình đầu tư cho các phường xã nghèo trọng điểm của thành phố)

Ban hành: 23/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
1594

Quyết định 147/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở từ B1 đến B14 khu tập thuể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa - thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1595

Quyết định 145/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang làng Linh Đàm - xã Hoàng Liệt - huyện Thanh Trì - quận Hoàng Mai, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 17/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1596

Quyết định 217/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
1597

Chỉ thị 24/2004/CT-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư dành cho việc tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
1598

Quyết định 205/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho giám đốc sở Tài nguyên và môi trường giải quyết một số lĩnh vực trong đầu tư xây dựng thuộc ngành tài nguyên môi trường

Ban hành: 27/08/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
1599

Quyết định 139/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điểu lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đại Kim - quận Hoàng Mai, Hà Nội, tỷ lệ 1/2000

Ban hành: 25/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1600

Quyết định 195/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 cho tổ chức giám định tư pháp về xây dựng, trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 10/08/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
Vui lòng đợi