Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.625 văn bản: Xây dựng
4301
4302
4303

Quyết định 2465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GN(A), tỷ lệ 1/5000 - Địa điểm: các xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm, Xuân Canh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

4304
4305

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ

4306
4307

Quyết định 2253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

4308

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Định

4309
4310

Quyết định 2260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Phòng Quản lý và Giám sát các dự án quy hoạch xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

4311

Quyết định 2207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

4312

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

4313
4314

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định về quy mô, chiều cao tối đa và thời hạn được phép tồn tại công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

4315

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

4316

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

4317

Quyết định 1104/QĐ-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

4318
4319

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

4320

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang