Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.255 văn bản: Xây dựng
1641

Công văn 2039/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về vị trí xây dựng tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Pleiku

Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
1642

Công văn 2030/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình xác định, thẩm định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệcấm chuyển giao

Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
1643

Công văn 116/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng công trình

Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2009
1644

Quyết định 899/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2009
1645

Quyết định 868/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu các gói thầu: “Thi công kết cấu phần thân; cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà”; “Thi công kết cấu thép mái và lợp mái” và “Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình” thuộc dự án Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia

Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
1646

Công văn 1400/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Tăng cường năng lực Quản lý Hợp đồng xây dựng

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
1647

Thông tư 29/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
1648

Công văn 1382/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu 02 dự án thủy lợi cấp bách của tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
1649

Công văn 107/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 68/CV-HA.09 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh

Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
1650

Công văn 1478/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc đề nghị giới thiệu đơn vị tham gia thi công công trình Khu ký túc xá cho sinh viên

Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
1651

Công văn 1482/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc giới thiệu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18-Tổng công ty Cơ khí xây dựng làm chủ đầu tư phân khu đô thị liền kề Khu đô thị Đồng Mai

Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
1652

Công văn 108/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện dự án 2 thuộc Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2009

Ban hành: 20/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2009
1653

Công văn 1450/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng về việc rà soát quy mô và tổng mức đầu tư xây dựng công trình tái thiết thị trấn Phiêng Lanh và thị xã Mường Lay phục vụ chương trình di dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La

Ban hành: 16/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2009
1654

Công văn 4292/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác với Các Tiểu Vương quốc A rập thống nhất (UAE), Ca-ta và các nước Vùng Vịnh khác

Ban hành: 25/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
1655

Quyết định 882/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Đà Nẵng đến năm 2025

Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
1656

Công văn 1218/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị của Bộ Xây dựng

Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
1657

Công văn 4123/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ định thầu EPC di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu mới

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
1658

Công văn 966/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông giữa đường sắt và đường bộ

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
1659

Công văn 967/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù đối với các dự án theo hình thức Hợp đồng BT của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
1660

Quyết định 439/QĐ-CSXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn xây dựng tập II và tập III

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2009
Vui lòng đợi