Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.175 văn bản: Xây dựng
1661

Công văn 2173/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra việc xuất khẩu cát nhiễm mặn

Ban hành: 07/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2009
1662

Công văn 2154/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện dự án nhà ở tại 106 Lương Khánh Thiện - quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2009
1663

Công văn 2151/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD ban hành Quy định đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2009
1664

Công văn 2106/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc đề nghị giới thiệu đơn vị tư vấn quản lý dự án cho Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia vùng Tây Nguyên

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2009
1665

Công văn 122/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh đơn giá để thanh toán hợp đồng xây dựng

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2009
1666

Công văn 2062/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về phí thẩm định thiết kế cơ sở

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
1667

Công văn 119/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Ban hành: 25/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2009
1668

Công văn 120/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí giám sát thi công xây dựng công trình

Ban hành: 25/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2009
1669

Báo cáo 64/BC-BXD của Bộ Xây dựng về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2009
1670

Công văn 1986/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng trả lời về việc điều chỉnh thiết kế dự án The Vista, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2009
1671

Quyết định 1448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 16/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2009
1672

Công văn 1702/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Bộ Tư pháp

Ban hành: 16/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2009
1673

Công văn 6390/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 15/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2009
1674

Công văn 6320/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Xây dựng trường học tại Cần Thơ theo mô hình mới

Ban hành: 14/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2009
1675

Quyết định 4291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Quy (thị trấn Tân Quy), huyện Củ Chi

Ban hành: 12/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
1676

Công văn 6277/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội

Ban hành: 11/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2009
1677

Công văn 1617/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng trại giam thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
1678

Quyết định 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
1679

Thông tư 14/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp

Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
1680

Công văn 1044/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt mức Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vay Phần Lan dự án Xây dựng cầu Rào 2, thành phố Hải Phòng

Ban hành: 25/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
Vui lòng đợi