Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.356 văn bản: Xây dựng
1661

Quyết định 505/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chung Thị trấn sinh thái Chúc Sơn, đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000. Địa điểm: Huyện Chương Mỹ, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2015
1662

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 30/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
1663

Quyết định 121/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015

Ban hành: 30/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2015
1664

Quyết định 439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục công trình và hạng mục công trình hư hỏng gây dân sinh bức xúc để thực hiện cải tạo, sửa chữa trước Tết Nguyên đán năm 2015 thuộc quỹ nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2015
1665

Công văn 127/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về phương thức thanh toán Hợp đồng BT đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2015
1666

Quyết định 134/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020

Ban hành: 26/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2015
1667

Quyết định 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội

Ban hành: 23/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2015
1668

Công văn 97/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2015
1669

Công văn 366/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về Đề án phát triển sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030

Ban hành: 16/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2015
1670

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/03/2014 và Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 18/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ban hành: 16/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2017
1671

Công văn 19/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD "An toàn cháy cho nhà và công trình"

Ban hành: 16/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2015
1672

Công văn 18/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD "An toàn cháy cho nhà và công trình"

Ban hành: 16/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2015
1673

Quyết định 24/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số 1 - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020

Ban hành: 15/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2015
1674

Công văn 75/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Cao Bằng đến năm 2020

Ban hành: 15/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2015
1675

Quyết định 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Ban hành: 14/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2015
1676

Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030

Ban hành: 07/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2015
1677

Quyết định 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030

Ban hành: 06/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2015
1678

Quyết định 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2020
1679

Quyết định 1561/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Khối Văn phòng Bộ và các Vụ chức năng thuộc cơ quan Bộ Xây dựng

Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2015
1680

Quyết định 1562/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2015
Vui lòng đợi