Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.175 văn bản: Xây dựng
1621

Công văn 2039/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về vị trí xây dựng tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Pleiku

Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
1622

Công văn 2030/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình xác định, thẩm định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệcấm chuyển giao

Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
1623

Công văn 116/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng công trình

Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2009
1624

Quyết định 899/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2009
1625

Quyết định 868/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu các gói thầu: “Thi công kết cấu phần thân; cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà”; “Thi công kết cấu thép mái và lợp mái” và “Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình” thuộc dự án Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia

Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
1626

Công văn 1400/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Tăng cường năng lực Quản lý Hợp đồng xây dựng

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
1627

Thông tư 29/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
1628

Công văn 1382/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu 02 dự án thủy lợi cấp bách của tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
1629

Công văn 107/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 68/CV-HA.09 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh

Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
1630

Công văn 177/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
1631

Công văn 89/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 4372/SXD-CCQNĐ của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề liên quan đến Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
1632

Công văn 1502/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình trụ sở Bộ Công an

Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
1633

Công văn 220/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc cấp phôi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
1634

Công văn 86/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc vướng mắc khi triển khai Nghị quyết số 18/NQ-CP và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 22/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
1635

Công văn 87/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 452/SXD-QLN ngày 01/06/2009 của Sở xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị được áp dụng chính sách miễn giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với loại nhà đã được cải tạo, xây dựng lại

Ban hành: 22/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
1636

Công văn 311/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Trung Quốc cho Dự án Nhà máy liên hợp gang thép Hà Tĩnh

Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
1637

Công văn 1396/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí thí nghiệm tăng thêm của công tác thi công bê tông đầm lăn (RCC)

Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
1638

Công văn 4123/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ định thầu EPC di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu mới

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
1639

Công văn 1152/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Intertek Việt Nam

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
1640

Quyết định 439/QĐ-CSXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn xây dựng tập II và tập III

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2009
Vui lòng đợi