Tập hợp các quy định mới nhất về viên chức

Lọc bài viết theo:

Muốn nghỉ việc, viên chức phải báo trước bao nhiêu ngày? 27/10/2020

Cũng như người lao động, viên chức khi muốn nghỉ việc phải báo trước cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp biết trước một khoảng thời gian nhất định. Vậy thời gian cụ thể là bao nhiêu?

Rút ngắn thời gian giải quyết thôi việc của viên chức 14/10/2020

Từ ngày 29/9/2020, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thì nhiều quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức sẽ được áp dụng.

Quy định mới về thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức 09/10/2020

Tại Điều 29 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định cụ thể về các trường hợp thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức mới so với quy định trước đây.

Không bố trí viên chức tập sự sang đơn vị sự nghiệp công lập khác 02/10/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thêm trường hợp được xem xét tiếp nhận vào viên chức 01/10/2020

Nội dung đáng chú ý này vừa được Chính phủ đề cập đến tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ban hành ngày 25/9/2020 vừa qua.

Viên chức tập sự được đi đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm 30/09/2020

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Nghị định 115 vừa có hiệu lực từ ngày 29/9/2020 đã bổ sung nhiều quy định mới về chế độ tập sự của viên chức.

Tổng hợp 14 điểm mới của Nghị định 115/2020 về viên chức 30/09/2020

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP vừa có hiệu lực từ ngày 29/9/2020 gồm nhiều quy định mới liên quan đến tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Dưới đây là tổng hợp 14 điểm mới tại Nghị định này.

Từ 29/9/2020, viên chức thêm 1 hạng chức danh nghề nghiệp 29/09/2020

Nội dung đáng chú ý này được Chính phủ quy định tại Nghị định số 115 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chính thức có hiệu lực từ ngày 29/9/2020.

Viên chức được phân loại theo tiêu chí mới từ ngày 29/9/2020 29/09/2020

Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và chính thức có hiệu lực từ hôm nay, ngày 29/9/2020.

Tháng 11/2020, thi thăng hạng viên chức, nâng ngạch công chức 25/09/2020

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 4991/KH-BNV ngày 23/9/2020 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020.

Công chức, viên chức thôi việc được hưởng những chế độ nào? 26/09/2020

Giống như người lao động, thông thường công chức, viên chức sẽ được quỹ bảo hiểm chi trả một khoản tiền tương ứng với số năm, số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Vậy lúc này, công chức, viên chức được hưởng những khoản nào?

7 điểm mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức từ 20/9/2020 23/09/2020

Với việc ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020, Chính phủ đã đồng bộ nhiều quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức so với trước đây.

Phải giao đủ khối lượng công việc cho viên chức từ 15/11 20/09/2020

Đây là một trong những nguyên tắc đáng chú ý được Chính phủ đề cập đến tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Viên chức có được ký hợp đồng lao động với công ty khác không? 19/09/2020

Sau khi được tuyển dụng, viên chức được ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, liệu đang là viên chức có được ký thêm hợp đồng lao động với công ty khác không?

Thêm tiêu chí phân loại vị trí việc làm của viên chức từ 15/11 18/09/2020

Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Khi nào cán bộ, công chức, viên chức bị chậm tăng lương? 18/09/2020

Khi đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương định kỳ. Vậy có trường hợp nào, cán bộ, công chức, viên chức bị chậm tăng lương không?

Hiệu trưởng được quyết định phê duyệt vị trí việc làm 15/09/2020

Nội dung đáng chú ý này được Chính phủ nêu tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ 15/11, viên chức cần biết 4 thay đổi về vị trí việc làm sau 15/09/2020

Sau khi ban hành Nghị định về vị trí việc làm và biên chế của công chức, mới đây ngày 10/9/2020, Chính phủ tiếp tục quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập với nhiều điểm mới đáng chú ý.

4 mức đánh giá, xếp loại viên chức mới nhất từ 20/8/2020 31/08/2020

Để cập nhật các quy định mới liên quan đến đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90 năm 2020 với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó phải kể đến việc xếp loại viên chức từ 20/8.

Khi nào viên chức vi phạm kỷ luật bị tạm đình chỉ công tác? 07/08/2020

Cũng như công chức, khi đang trong thời hạn kỷ luật, nhiều trường hợp viên chức sẽ bị tạm đình chỉ công tác để thuận tiện hơn cho việc xem xét, kỷ luật. Vậy khi nào viên chức bị tạm đình chỉ công tác?