Tập hợp các quy định mới nhất về viên chức

Lọc bài viết theo:

Bỏ thi thăng hạng viên chức: Giáo viên xét thăng hạng thế nào? 20/12/2023

Theo dõi bài viết để biết giáo viên xét thăng hạng thế nào khi bỏ thi thăng hạng viên chức theo quy định của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 07/12/2023.

Hướng dẫn thăng hạng viên chức theo Nghị định 85/2023 19/12/2023

Ngày 15/12/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 7415/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện quy định về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Chính thức bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 18/12/2023

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

10+ điểm mới về tuyển dụng viên chức từ 07/12/2023 tại Nghị định 85/2023 16/12/2023

Chính phủ ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP về tuyển dụng viên chức. Dưới đây là tổng hợp toàn bộ điểm mới về tuyển dụng viên chức từ 07/12/2023 đáng chú ý nhất.

Sẽ bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 17/10/2023

Đây là kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc rà soát các văn bản, đề án do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng trong năm 2023.

Từ ngày 01/10/2023, bãi bỏ Thông tư 15/2012 về miễn tập sự với viên chức 14/08/2023

Nội dung này được nhắc đến tại Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

7 vị trí công tác lĩnh vực khoa học công nghệ phải định kỳ chuyển đổi 26/02/2023

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương.

Tiêu chuẩn, xếp lương viên chức quản lý dự án đường bộ 25/02/2023

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 46/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ.

Chính phủ: Giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước 08/02/2023

Nội dung này xuất hiện trong Nghị quyết số 10/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương.

Chỉ còn 3 đối tượng viên chức được hưởng biên chế suốt đời - họ là ai? 09/01/2023

Hiện nay, phần lớn người được tuyển dụng vào làm viên chức sẽ ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, chỉ có một số trường hợp đặc biệt được hưởng biên chế suốt đời. Hãy theo dõi bài viết để biết các đối tượng được hưởng biên chế suốt đời này ai.

Viên chức công tác xã hội được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học 29/12/2022

Ngày 12/12/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

Infographic: 4 trường hợp giáo viên không phải nâng chuẩn trình độ 14/12/2022

Nâng chuẩn trình độ là một trong những nội dung được giáo viên đặc biệt quan tâm. Trong một số trường hợp nhất định, giáo viên không cần thực hiện nâng chuẩn trình độ. Vậy, đó là những trường hợp nào? Cùng LuatVietnam tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Viên chức thể dục thể thao được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học 29/10/2022

Ngày 25/10/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao.

Nâng lương trợ giúp viên pháp lý lên tới 11,92 triệu đồng/tháng 05/10/2022

Ngày 05/9/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BTP quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý.

Viên chức lưu trữ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ 15/10/2022 27/09/2022

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Hướng dẫn nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức y tế 23/09/2022

Đây là nội dung đáng chú ý được hướng dẫn tại Công văn 5032/BYT-TCCB ngày 15/9/2022 của Bộ Y tế về thực hiện một số nội dung Thông tư 03/2022/TT-BYT.

Hướng dẫn về chứng chỉ bồi dưỡng viên chức ngành y tế 22/09/2022

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn 5032/BYT-TCCB ngày 15/9/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 03/2022/TT-BYT.

Hướng dẫn xếp lương viên chức y tế hạng IV 19/09/2022

Ngày 15/9/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 5032/BYT-TCCB hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 03/2022/TT-BYT.

Thay đổi về xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ 08/09/2022

Ngày 31/8/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BNV quy định về chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Thay đổi công việc khác, viên chức được xếp lương thế nào? 18/08/2022

Trong quá trình làm việc, nhiều trường hợp viên chức sẽ thay đổi công việc khác và vấn đề mà nhiều người thắc mắc là khi thay đổi công việc khác, lương của họ sẽ được hưởng như thế nào?