Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 989 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
981

Công văn 4893/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc thực hiện Nghị định 30/2000/NĐ-CP

982

Công văn 4058/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc huỷ bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu văn hoả phẩm đối với băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, phim đã dán nhãn

983

Công văn 3952TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phí phục vụ trong ngành du lịch

984

Công văn 3064/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tham quan du lịch

985

Công văn 1371/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với báo chí

986

Công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05/1998/CT-BVHTT ngày 28/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về một số biện pháp tăng cường quản lý hoạt động in

988

Thông báo 453/VHTT-TB của Bộ Văn hóa Thông tin về việc sử dụng những bài hát sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam

989

Công văn về việc thu thuế doanh thu đối với một số hoạt động của ngành du lịch