Danh mục

Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 929 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
921

Công văn 5908/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục tạm nhập - tái xuất phương tiện đường bộ của khách quốc tế vào Việt Nam du lịch

Ban hành: 20/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2004
922

Công văn 4893/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc thực hiện Nghị định 30/2000/NĐ-CP

Ban hành: 14/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
923

Công văn 4058/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc huỷ bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu văn hoả phẩm đối với băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, phim đã dán nhãn

Ban hành: 01/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
924

Công văn 3064/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tham quan du lịch

Ban hành: 09/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
925

Công văn 1371/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với báo chí

Ban hành: 27/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
926

Công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05/1998/CT-BVHTT ngày 28/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về một số biện pháp tăng cường quản lý hoạt động in

Ban hành: 17/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
927

Công văn 3984-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc mua vé máy bay đoàn ra công tác

Ban hành: 05/11/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
928

Thông báo 453/VHTT-TB của Bộ Văn hóa Thông tin về việc sử dụng những bài hát sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam

Ban hành: 28/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2012
929

Công văn về việc thu thuế doanh thu đối với một số hoạt động của ngành du lịch

Ban hành: 31/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi